مهندس سید محمد سجادیان

مراتب سپاس مجموعه تالار عروسی مهر شیراز را از همکاران عکاسی آبرنگ اعلام می دارم ، عکس ها و طرح های شما برای من بسیار شگفت انگیز است و از اینکه شما را انتخاب نموده ایم بسیار خوشحالیم واین انتخاب باعث شکوفایی درارانه خدمات تالار ما شده است.

مهندس سید محمد سجادیان

کلمات کلیدی :