سلمان زارع

کارشناس کامپیوتر و گرافیک ، عضو انجمن عکاسان ایران

سلمان زارع

از سال 1383 تا کنون ، مدیریت عکاسی بر عهده ایشان بوده. ایشان ابتدا از سال 1380 تا 1384 در مقطع کارشناسی رشته گرافیک تحصیلات خود را دنبال کرد . سپس از سال1385 تا 1389 ، در رشته مهندس کامپیوتر موفق به اخذ مدرک لیسانس شد.

کلمات کلیدی :